Vad är skillnaden mellan RAM och ROM?


Svar 1:

Skillnaden mellan RAM och RAM är som följer

  • RAM (random access-minne) är avsett för tillfällig lagring där som ROM (läsminne) är avsett för permanent lagring. RAM-chip är flyktigt, betyder att när strömmen är avstängd, förlorar den tidigare information om innehav, där som ROM inte är -flyktig det förlorar ingen information trots att strömmen är avstängd.RAM-chip används i datorns normala operationer, där som ROM-chip främst används för datorstartprocessen. Att skriva data till ett RAM är snabbare än ROM

Figuren nedan visar hur RAM- och ROM-chips ser ut


Svar 2:

Random Access Memory (RAM):

Efter magnetisk hårddisk eller SSD är RAM det största minnet som finns på datormaskinvaran. RAM används för att lagra program och data som används av CPU i realtid. Data på slumpmässigt åtkomstminne kan läsas, skrivas och raderas valfritt antal gånger.

Det är ett flyktigt minne som innebär att data lagrade i RAM-indången förångas i det ögonblick du stänger av strömmen. Det är en av anledningarna till att slumpminnet inte kan användas som permanent lagring trots att det är mycket snabbare än de traditionella magnetiska hårddisken.

Typer RAM:

  • Statisk RAM.Dynamisk RAM.

SRAM (statisk RAM): Det lagrar lite data med hjälp av tillståndet för en sex transistorminnecell. SRAM är mycket snabbare än DRAM, men dyrare.

DRAM (Dynamic RAM): Den lagrar lite data med hjälp av ett par transistor och kondensatorer som utgör en DRAM-minnecell.

Läsminne (ROM):

En annan anmärkningsvärd minnetyp som finns på datorn är ROM. Som namnet antyder kan data i minnet bara läsas av datorn. Så vad är anledningen till att dessa skrivskyddade minneschips används när vi har RAM-chips?

ROM: n är ett icke-flyktigt minne, det glömmer inte data även om strömförsörjningen tas bort. ROM används för att lagra firmware för hårdvaran som knappast får några regelbundna uppdateringar, till exempel BIOS.

Uppgifterna om den traditionella formen av ROM är hårt kopplade till den, dvs. skrivet vid tillverkningstillfället. Med tiden har skrivskyddsminnet utvecklats för att stödja radering och omskrivning av data, även om det inte kan uppnå effektivitetsnivån för ett slumpmässigt åtkomstminne.

Typer av ROM:

  • Mask ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Detta är den typ av ROM för vilken data skrivs under tillverkningen av minneschipet.

PROM (programmerbart läsminne): Uppgifterna skrivs efter att minneschipet har skapats. Det är icke-flyktigt.

EPROM (Eraserbart programmerbart skrivminne): Uppgifterna på detta icke-flyktiga minneskip kan raderas genom att utsätta dem för högintensiv UV-ljus.

EEPROM (elektriskt raderbart programmerbart läsminne): Uppgifterna på detta icke-flyktiga minneschip kan raderas elektriskt med fältelektronemission (Fowler – Nordheim tunneling). Moderna EEPROM är ganska effektiva när det gäller läs-skrivfunktioner.

Ovan nämnda typer var halvledarbaserade ROM-skivor. Optiska lagringsmedier som CD-ROM är också en form av skrivskyddat minne.

Tack för A2A ..


Svar 3:

Random Access Memory (RAM):

Efter magnetisk hårddisk eller SSD är RAM det största minnet som finns på datormaskinvaran. RAM används för att lagra program och data som används av CPU i realtid. Data på slumpmässigt åtkomstminne kan läsas, skrivas och raderas valfritt antal gånger.

Det är ett flyktigt minne som innebär att data lagrade i RAM-indången förångas i det ögonblick du stänger av strömmen. Det är en av anledningarna till att slumpminnet inte kan användas som permanent lagring trots att det är mycket snabbare än de traditionella magnetiska hårddisken.

Typer RAM:

  • Statisk RAM.Dynamisk RAM.

SRAM (statisk RAM): Det lagrar lite data med hjälp av tillståndet för en sex transistorminnecell. SRAM är mycket snabbare än DRAM, men dyrare.

DRAM (Dynamic RAM): Den lagrar lite data med hjälp av ett par transistor och kondensatorer som utgör en DRAM-minnecell.

Läsminne (ROM):

En annan anmärkningsvärd minnetyp som finns på datorn är ROM. Som namnet antyder kan data i minnet bara läsas av datorn. Så vad är anledningen till att dessa skrivskyddade minneschips används när vi har RAM-chips?

ROM: n är ett icke-flyktigt minne, det glömmer inte data även om strömförsörjningen tas bort. ROM används för att lagra firmware för hårdvaran som knappast får några regelbundna uppdateringar, till exempel BIOS.

Uppgifterna om den traditionella formen av ROM är hårt kopplade till den, dvs. skrivet vid tillverkningstillfället. Med tiden har skrivskyddsminnet utvecklats för att stödja radering och omskrivning av data, även om det inte kan uppnå effektivitetsnivån för ett slumpmässigt åtkomstminne.

Typer av ROM:

  • Mask ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Detta är den typ av ROM för vilken data skrivs under tillverkningen av minneschipet.

PROM (programmerbart läsminne): Uppgifterna skrivs efter att minneschipet har skapats. Det är icke-flyktigt.

EPROM (Eraserbart programmerbart skrivminne): Uppgifterna på detta icke-flyktiga minneskip kan raderas genom att utsätta dem för högintensiv UV-ljus.

EEPROM (elektriskt raderbart programmerbart läsminne): Uppgifterna på detta icke-flyktiga minneschip kan raderas elektriskt med fältelektronemission (Fowler – Nordheim tunneling). Moderna EEPROM är ganska effektiva när det gäller läs-skrivfunktioner.

Ovan nämnda typer var halvledarbaserade ROM-skivor. Optiska lagringsmedier som CD-ROM är också en form av skrivskyddat minne.

Tack för A2A ..


Svar 4:

Random Access Memory (RAM):

Efter magnetisk hårddisk eller SSD är RAM det största minnet som finns på datormaskinvaran. RAM används för att lagra program och data som används av CPU i realtid. Data på slumpmässigt åtkomstminne kan läsas, skrivas och raderas valfritt antal gånger.

Det är ett flyktigt minne som innebär att data lagrade i RAM-indången förångas i det ögonblick du stänger av strömmen. Det är en av anledningarna till att slumpminnet inte kan användas som permanent lagring trots att det är mycket snabbare än de traditionella magnetiska hårddisken.

Typer RAM:

  • Statisk RAM.Dynamisk RAM.

SRAM (statisk RAM): Det lagrar lite data med hjälp av tillståndet för en sex transistorminnecell. SRAM är mycket snabbare än DRAM, men dyrare.

DRAM (Dynamic RAM): Den lagrar lite data med hjälp av ett par transistor och kondensatorer som utgör en DRAM-minnecell.

Läsminne (ROM):

En annan anmärkningsvärd minnetyp som finns på datorn är ROM. Som namnet antyder kan data i minnet bara läsas av datorn. Så vad är anledningen till att dessa skrivskyddade minneschips används när vi har RAM-chips?

ROM: n är ett icke-flyktigt minne, det glömmer inte data även om strömförsörjningen tas bort. ROM används för att lagra firmware för hårdvaran som knappast får några regelbundna uppdateringar, till exempel BIOS.

Uppgifterna om den traditionella formen av ROM är hårt kopplade till den, dvs. skrivet vid tillverkningstillfället. Med tiden har skrivskyddsminnet utvecklats för att stödja radering och omskrivning av data, även om det inte kan uppnå effektivitetsnivån för ett slumpmässigt åtkomstminne.

Typer av ROM:

  • Mask ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Detta är den typ av ROM för vilken data skrivs under tillverkningen av minneschipet.

PROM (programmerbart läsminne): Uppgifterna skrivs efter att minneschipet har skapats. Det är icke-flyktigt.

EPROM (Eraserbart programmerbart skrivminne): Uppgifterna på detta icke-flyktiga minneskip kan raderas genom att utsätta dem för högintensiv UV-ljus.

EEPROM (elektriskt raderbart programmerbart läsminne): Uppgifterna på detta icke-flyktiga minneschip kan raderas elektriskt med fältelektronemission (Fowler – Nordheim tunneling). Moderna EEPROM är ganska effektiva när det gäller läs-skrivfunktioner.

Ovan nämnda typer var halvledarbaserade ROM-skivor. Optiska lagringsmedier som CD-ROM är också en form av skrivskyddat minne.

Tack för A2A ..