Vad är den exakta skillnaden mellan en vägskatt och avgiftsskatt? Varför betalar vi en avgiftsskatt även när vi redan betalar ett stort belopp för vägskatten?


Svar 1:

Vägskatt ska betalas på ett fordon innan det kan köras på en allmän väg. Det betalas vanligtvis vid köp av ett nytt fordon.

Avgiftsskatt tas ut på fordon som vill pendla på vissa motorvägar och broar. Den statliga regeringen eller det lokala organet kommer att ta ut avgiftsskatt på vägar eller broar som ett medel för att få tillbaka de pengar som spenderas på att bygga den vägen eller bron. Avgiftsskatt kan också tas ut för att återkräva underhållsutgifterna för vägen eller bron.

Vägskatt är mestadels en engångsbetalning. Växtskatt ska emellertid betalas när ett fordon använder vägen eller bron på vilken vägtull tas ut.

Hoppas det här hjälper.


Svar 2:

En vägskatt är en skatt som tas ut på varje fordon som går igenom vägen. När vägskatten har betalats på ett fordon kan den köras på alla vägar i staten. Även om vägtull är en användaravgift för att använda någon del av vägen eller bron som specifikt avsätts som sådan. Tidigare under den kejserliga regeringen fanns det ingen vägskatt, men det var bara vägtull. Med tanke på svårigheten att samla vägtullar vid flera punkter har vägskatt införts och ersätter vägtullarna som en enhetlig avgiftsskatt.

Nu samlas vägtullar utöver vägsskatt vid flera punkter för att använda någon del av vägarna eller bron så anmäld. Teoretiskt uppgår det till dubbelbeskattning och som sådan kan man säga att det är olagligt.

Men praktiskt taget finns det en anledning till att samla vägtullar. Byggandet av vägar och broar har blivit mycket dyrt. Den vanliga fördelningen från statens och statens budget kanske inte ens är tillräcklig för att möta de rutinmässiga reparationerna och ersättningskostnaderna. I den situationen kan de enorma utgifterna som krävs för byggandet av vägar och broar endast täckas genom extern finansiering eller genom särskild budgetering. Det belopp som lånats från de externa finansiärerna måste återbetalas med ränta i framtiden. Det belopp som krävs för att återbetala den externa finansiären uppnås genom vägtullar.

Om det inte är beroende av extern finansiering för byggandet av nya vägar och broar, kan det kräva en väntan under lång tid, under vilken period samhället kan berövas tjänsterna för nya vägar och broar. Fördelarna med byggandet av nya vägar och broar är många. Det kan hjälpa till att minska trafikstockningen eller minska körtiden för att nå en viss plats, eller att ge god körkomfort och så vidare. Kort sagt kan det bli besparingar i fordonens driftskostnader. Genom att betala vägtullar spenderas bara en del av de sparade kostnaderna. Därför är det ekonomiskt ett bra alternativ.

En annan punkt är att om statlig finansiering är beroende av byggandet av nya vägar och broar kan det kräva att fordonsskatten / vägskatten höjs. Om vägskatten ökas ska belastningen delas av alla personer som använder fordonet oavsett om han är den omedelbara användaren av de nya vägarna eller bron som är konstruerad eller inte. Därför är det mer hälsosamt att ta ut skatt från de omedelbara användarna. Avgiften kan betraktas som skatt från de omedelbara användarna av de nya vägarna eller bron.


Svar 3:

En vägskatt är en skatt som tas ut på varje fordon som går igenom vägen. När vägskatten har betalats på ett fordon kan den köras på alla vägar i staten. Även om vägtull är en användaravgift för att använda någon del av vägen eller bron som specifikt avsätts som sådan. Tidigare under den kejserliga regeringen fanns det ingen vägskatt, men det var bara vägtull. Med tanke på svårigheten att samla vägtullar vid flera punkter har vägskatt införts och ersätter vägtullarna som en enhetlig avgiftsskatt.

Nu samlas vägtullar utöver vägsskatt vid flera punkter för att använda någon del av vägarna eller bron så anmäld. Teoretiskt uppgår det till dubbelbeskattning och som sådan kan man säga att det är olagligt.

Men praktiskt taget finns det en anledning till att samla vägtullar. Byggandet av vägar och broar har blivit mycket dyrt. Den vanliga fördelningen från statens och statens budget kanske inte ens är tillräcklig för att möta de rutinmässiga reparationerna och ersättningskostnaderna. I den situationen kan de enorma utgifterna som krävs för byggandet av vägar och broar endast täckas genom extern finansiering eller genom särskild budgetering. Det belopp som lånats från de externa finansiärerna måste återbetalas med ränta i framtiden. Det belopp som krävs för att återbetala den externa finansiären uppnås genom vägtullar.

Om det inte är beroende av extern finansiering för byggandet av nya vägar och broar, kan det kräva en väntan under lång tid, under vilken period samhället kan berövas tjänsterna för nya vägar och broar. Fördelarna med byggandet av nya vägar och broar är många. Det kan hjälpa till att minska trafikstockningen eller minska körtiden för att nå en viss plats, eller att ge god körkomfort och så vidare. Kort sagt kan det bli besparingar i fordonens driftskostnader. Genom att betala vägtullar spenderas bara en del av de sparade kostnaderna. Därför är det ekonomiskt ett bra alternativ.

En annan punkt är att om statlig finansiering är beroende av byggandet av nya vägar och broar kan det kräva att fordonsskatten / vägskatten höjs. Om vägskatten ökas ska belastningen delas av alla personer som använder fordonet oavsett om han är den omedelbara användaren av de nya vägarna eller bron som är konstruerad eller inte. Därför är det mer hälsosamt att ta ut skatt från de omedelbara användarna. Avgiften kan betraktas som skatt från de omedelbara användarna av de nya vägarna eller bron.


Svar 4:

En vägskatt är en skatt som tas ut på varje fordon som går igenom vägen. När vägskatten har betalats på ett fordon kan den köras på alla vägar i staten. Även om vägtull är en användaravgift för att använda någon del av vägen eller bron som specifikt avsätts som sådan. Tidigare under den kejserliga regeringen fanns det ingen vägskatt, men det var bara vägtull. Med tanke på svårigheten att samla vägtullar vid flera punkter har vägskatt införts och ersätter vägtullarna som en enhetlig avgiftsskatt.

Nu samlas vägtullar utöver vägsskatt vid flera punkter för att använda någon del av vägarna eller bron så anmäld. Teoretiskt uppgår det till dubbelbeskattning och som sådan kan man säga att det är olagligt.

Men praktiskt taget finns det en anledning till att samla vägtullar. Byggandet av vägar och broar har blivit mycket dyrt. Den vanliga fördelningen från statens och statens budget kanske inte ens är tillräcklig för att möta de rutinmässiga reparationerna och ersättningskostnaderna. I den situationen kan de enorma utgifterna som krävs för byggandet av vägar och broar endast täckas genom extern finansiering eller genom särskild budgetering. Det belopp som lånats från de externa finansiärerna måste återbetalas med ränta i framtiden. Det belopp som krävs för att återbetala den externa finansiären uppnås genom vägtullar.

Om det inte är beroende av extern finansiering för byggandet av nya vägar och broar, kan det kräva en väntan under lång tid, under vilken period samhället kan berövas tjänsterna för nya vägar och broar. Fördelarna med byggandet av nya vägar och broar är många. Det kan hjälpa till att minska trafikstockningen eller minska körtiden för att nå en viss plats, eller att ge god körkomfort och så vidare. Kort sagt kan det bli besparingar i fordonens driftskostnader. Genom att betala vägtullar spenderas bara en del av de sparade kostnaderna. Därför är det ekonomiskt ett bra alternativ.

En annan punkt är att om statlig finansiering är beroende av byggandet av nya vägar och broar kan det kräva att fordonsskatten / vägskatten höjs. Om vägskatten ökas ska belastningen delas av alla personer som använder fordonet oavsett om han är den omedelbara användaren av de nya vägarna eller bron som är konstruerad eller inte. Därför är det mer hälsosamt att ta ut skatt från de omedelbara användarna. Avgiften kan betraktas som skatt från de omedelbara användarna av de nya vägarna eller bron.