Vad är skillnaden mellan institutioner och reglering?


Svar 1:

Durkheim beskrev sociologi som en vetenskap om institutioner, deras uppkomst och deras funktioner. Så vad är institutionernas ögon hos sociologer? För sociologer är institutioner (i) sociala former som reproducerar sig själva och (ii) reglerar beteenden hos individer inom ett givet samhälle. Exemplen på institutioner är regeringar, familjen, mänskliga språk, universitet, sjukhus, företag och juridiska system. En reglerande ordning är en institution (i lingot av sociologi).

Det är värt att notera att de flesta ekonomer ignorerar institutioner. Vanliga ekonomer ser på reglering som regler och deras verkställighet. Dessa regler fastställs av tillsynsmyndigheter på råd från allvetande ekonomer. Ekonomer ser (eller vill inte se) ett regelverk som en levande social form. De känner emellertid till att det finns ett fenomen som kallas ”regelbunden fångst” där ekonomer och deras tillsynsklienter överträffas av specialintressen. Det vill säga att ett regelverk ibland verkar ha sitt eget sinne.