Vad är skillnaden mellan Friesomarrangemang och Claisenomarrangemang i organisk kemi?


Svar 1:

Claisen omarrangemang

Claisen-omarrangemanget är en organisk reaktion där en allylvinyleter omvandlas till en y, 5-omättad karbonylförening med tillförsel av värme eller en Lewis-syra. Denna reaktion tillhör en klass av reaktioner som kallas "sigmatropiska omarrangemang" och det är en samordnad process där bindningar bildas och bryts samtidigt. När substituenter finns i allylvinyleterutgångsmaterialet kan stereokemin för denna reaktion förutsägas genom att dra molekylen i en stolliknande konformation och placera substituenterna i ekvatorialpositionen för att minimera de steriska interaktionerna.

Källa: Claisen omarrangemang

Fries omarrangemang

När fenylestrar upphettas med vattenfri AlCl3 i närvaro av CS2 som lösningsmedel, genomgår de omarrangemang för att ge en blandning av o- och p-hydroxyketoner.

Detta är den grundläggande skillnaden. :)