Vad är skillnaden mellan regeringssekretariatet och centralsekretariatet?


Svar 1:

Indiens regering är indelad i många ministerier och avdelningar som tillsammans kallas Central Secretaiat.

Kabinetssekretariatet är en avdelning som hjälper kabinettet att genomföra regeringsutskottets möten (cirkulera dagordningen och vad som diskuterats och beslut fattats). Det hjälper olika ministerier att samarbeta genom att föra samordning mellan dem.