Vad är skillnaden mellan att närma sig något (inom akademiker) teoretiskt, metodiskt och empiriskt?


Svar 1:

Teoretiskt - rent på papper.

Det är här som hypoteser görs. En ren form av uttalanden som väntar på att bli sannade eller inte.

Precis som ett exempel: "Det finns en miljon svarta hål i galaxen". Ett uttalande som ännu inte är bevisat eller motbevist.

Metod - Processen eller en metod för att bevisa ett uttalande. Detta kan hända även utan en hypotes. En metodisk metod börjar med fakta eller de kända siffrorna och metoderna besvarar sedan frågan.

Empirisk - rent genom observation och beräkning. Ett empiriskt värde eller formel är en som härrör från observation och de flesta gånger är den en konstant. Planckens konstant etc.

Inom akademiker gäller allt detta.