Vad är skillnaden mellan en DEA-registrering och en statlig narkotikalicens?


Svar 1:

DEA-registrering krävs av alla som importerar / exporterar, tillverkar, distribuerar, föreskriver, dispenser eller administrerar kontrollerade farliga ämnen. Så måste lagliga CDS-läkemedeltillverkare eller distributörer eller farmaceuter eller läkare registrera sig.

Många stater har sina egna lagar och regler om registrering. Men den federala DEA-registreringen krävs för alla CDS-läkemedelshandlare över hela USA. Så, vissa stater kräver registrering utöver DEA-registreringen.

DEA har en speciell enhet som heter Diversion Investigators. Dessa DEA-agenter inspekterar och granskar alla nationella lagliga tillverkare av läkemedel, importörer / exportörer, grossister eller distributörer vartannat år. Denna avdelning lämnar vanligtvis uppgifter till DEA: s specialagenter om läkemedel som distribueras utan god tro. Omledningsutredare har inte arresterande befogenheter och hanterar inte straffutredningar.

Så, vissa stater kommer att kräva sin registrering plus DEA-registrering. Många stater kräver inte registrering. Så du följer alla lagar.