Vad är skillnaden mellan en BSc och en MSci grad?


Svar 1:

Obs: Mina kommentarer informeras av Scottish Higher Education

De är båda grundutbildningen och finansieras som sådana vilket är den viktiga punkten.

En MSci är en integrerad master som kräver ytterligare ett studieår som liknar en MEng som också är en integrerad master.

En MSci (Master in Science) är på samma nivå som en MSc (Master of Science) men kräver mindre akademisk kredit. En MSci betraktas som jämförbar med ett PGDip (Postgraduate Diploma) i det avseendet att varken inbegriper inlämning av den masterexamen som krävs för en MSc.

I Skottland tilldelas utmärkelsen MA (Master of Arts) av de antika universiteten men i detta fall är det inte en forskarnivå utan helt enkelt jämförbar med en BA.

En MSci är uppenbarligen bättre än en BSc men de flesta arbetsgivare är inte medvetna om graden. Men en MEng erbjuder ofta avancerad status för professionella organ med avseende på Chartered Engineer-status som ger dem större valuta.


Svar 2:

En BSc (Bachelor of Science) och MSc (Master of Science) skiljer sig direkt från varandra i den utsträckning som masters kräver mer studier (30 semestertimmar eller mer) än kandidaterna. ... Den andra är en högre nivå, en magisterexamen (MSci) och kan hjälpa dig att få din fot i några dörrar. En MSc är en doktorsexamen, taget efter en BSc. En MSci är å andra sidan en grundutbildad magisterexamen

Både en BSc (kandidatexamen) och en MSc (naturvetenskaplig magisterexamen) är högskoleexamen som tilldelas i vetenskapliga ämnen. Studenter som går på högskola eller universitet och som har huvudämne i ett vetenskapligt ämne kommer vanligtvis att tilldelas en BSc-examen, medan MSc-kvalifikationer är reserverade för dem som fullföljer ytterligare forskarutbildning. En civilingenjör är en högre kvalifikationsnivå och används ofta som ett steg för att få en doktorsexamen.

BSc

Kandidatexamina (ibland kallad baccalaureate grader) tilldelas studenter som fullföljer en hel 4-årig läroplan. De flesta studenter går in på ett kandidatexamen omedelbart efter examen från gymnasiet, även om mogna studenter kan börja studera för examen senare i livet. För att anmäla sig till ett BSc-program måste studenter vanligtvis ha ett gymnasiets examensbevis eller GED-, SAT- eller ACT-testresultat, ett gymnasiets utskrift, rekommendationsbrev och relevanta applikationsuppsatser. BSc-grader kan avslutas vid statliga universitet, privata högskolor och via distansutbildningsprogram.

En kandidatexamen tilldelas studenter med huvudämne i ett modernt ämne som datavetenskap och ett klassiskt vetenskapligt ämne som kemi. Matematikfackmän tilldelas också en BSc. Studenter med huvudämne i analytiska, praktiska, experimentbaserade ämnen tjänar en kandidatexamen, medan de som har huvudämne i teoretiska, uppsatsbaserade eller konstnärliga ämnen som filosofi, konst eller historia tjänar kandidatexamen.

Post-BSc

Studenter som har avslutat en BSc-examen kan besluta att fortsätta studera för en MSc-examen av olika skäl. Många vill ytterligare bredda sin förståelse för sitt valda akademiska område eller försöka specialisera sig i ett mer specifikt område än de kunde när de avslutade sin kandidatexamen. Andra väljer vidare studier som ett sätt att förbättra framtida jobbmöjligheter, möjliggöra en karriärförändring eller utveckla jobbspecifika färdigheter, medan det till och med är några som väljer att stanna kvar på universitetet för att undvika att gå med i arbetskraften.

MSc

Studenter som vill anmäla sig till ett MSc-program måste ha en kandidatexamen inom ett relevant område. En MSc kan tilldelas i ämnen som sträcker sig från traditionell teoretisk vetenskaplig studie till praktiska ämnen som ingenjörsvetenskap eller jordbruksvetenskap och erbjuder ett mycket större utbildning än ett BSc. MSc-kurser har mycket mindre klassrumsundervisning än BSc-kurser med tonvikt istället på originalforskning och utveckling av personliga idéer. För att genomföra en kandidatexamen måste studenterna vanligtvis genomföra en avhandling med fokus på sitt valda studieområde.

Akademiskt eller professionellt?

MSc-program kan vara skräddarsydda för att förbättra en students professionella möjligheter, men vissa är utformade för att helt enkelt fungera som en bro mellan BSc och eventuell doktorandstudie. Studenter måste välja ett program noggrant med detta i åtanke. De som så småningom vill studera för en doktorsexamen måste välja ett specialdesignat MSc-program, medan de som vill förbättra sina karriärmöjligheter bör välja ett program som syftar till att förbättra sina praktiska färdigheter.


Svar 3:

En BSc (Bachelor of Science) och MSc (Master of Science) skiljer sig direkt från varandra i den utsträckning som masters kräver mer studier (30 semestertimmar eller mer) än kandidaterna. ... Den andra är en högre nivå, en magisterexamen (MSci) och kan hjälpa dig att få din fot i några dörrar. En MSc är en doktorsexamen, taget efter en BSc. En MSci är å andra sidan en grundutbildad magisterexamen

Både en BSc (kandidatexamen) och en MSc (naturvetenskaplig magisterexamen) är högskoleexamen som tilldelas i vetenskapliga ämnen. Studenter som går på högskola eller universitet och som har huvudämne i ett vetenskapligt ämne kommer vanligtvis att tilldelas en BSc-examen, medan MSc-kvalifikationer är reserverade för dem som fullföljer ytterligare forskarutbildning. En civilingenjör är en högre kvalifikationsnivå och används ofta som ett steg för att få en doktorsexamen.

BSc

Kandidatexamina (ibland kallad baccalaureate grader) tilldelas studenter som fullföljer en hel 4-årig läroplan. De flesta studenter går in på ett kandidatexamen omedelbart efter examen från gymnasiet, även om mogna studenter kan börja studera för examen senare i livet. För att anmäla sig till ett BSc-program måste studenter vanligtvis ha ett gymnasiets examensbevis eller GED-, SAT- eller ACT-testresultat, ett gymnasiets utskrift, rekommendationsbrev och relevanta applikationsuppsatser. BSc-grader kan avslutas vid statliga universitet, privata högskolor och via distansutbildningsprogram.

En kandidatexamen tilldelas studenter med huvudämne i ett modernt ämne som datavetenskap och ett klassiskt vetenskapligt ämne som kemi. Matematikfackmän tilldelas också en BSc. Studenter med huvudämne i analytiska, praktiska, experimentbaserade ämnen tjänar en kandidatexamen, medan de som har huvudämne i teoretiska, uppsatsbaserade eller konstnärliga ämnen som filosofi, konst eller historia tjänar kandidatexamen.

Post-BSc

Studenter som har avslutat en BSc-examen kan besluta att fortsätta studera för en MSc-examen av olika skäl. Många vill ytterligare bredda sin förståelse för sitt valda akademiska område eller försöka specialisera sig i ett mer specifikt område än de kunde när de avslutade sin kandidatexamen. Andra väljer vidare studier som ett sätt att förbättra framtida jobbmöjligheter, möjliggöra en karriärförändring eller utveckla jobbspecifika färdigheter, medan det till och med är några som väljer att stanna kvar på universitetet för att undvika att gå med i arbetskraften.

MSc

Studenter som vill anmäla sig till ett MSc-program måste ha en kandidatexamen inom ett relevant område. En MSc kan tilldelas i ämnen som sträcker sig från traditionell teoretisk vetenskaplig studie till praktiska ämnen som ingenjörsvetenskap eller jordbruksvetenskap och erbjuder ett mycket större utbildning än ett BSc. MSc-kurser har mycket mindre klassrumsundervisning än BSc-kurser med tonvikt istället på originalforskning och utveckling av personliga idéer. För att genomföra en kandidatexamen måste studenterna vanligtvis genomföra en avhandling med fokus på sitt valda studieområde.

Akademiskt eller professionellt?

MSc-program kan vara skräddarsydda för att förbättra en students professionella möjligheter, men vissa är utformade för att helt enkelt fungera som en bro mellan BSc och eventuell doktorandstudie. Studenter måste välja ett program noggrant med detta i åtanke. De som så småningom vill studera för en doktorsexamen måste välja ett specialdesignat MSc-program, medan de som vill förbättra sina karriärmöjligheter bör välja ett program som syftar till att förbättra sina praktiska färdigheter.


Svar 4:

En BSc (Bachelor of Science) och MSc (Master of Science) skiljer sig direkt från varandra i den utsträckning som masters kräver mer studier (30 semestertimmar eller mer) än kandidaterna. ... Den andra är en högre nivå, en magisterexamen (MSci) och kan hjälpa dig att få din fot i några dörrar. En MSc är en doktorsexamen, taget efter en BSc. En MSci är å andra sidan en grundutbildad magisterexamen

Både en BSc (kandidatexamen) och en MSc (naturvetenskaplig magisterexamen) är högskoleexamen som tilldelas i vetenskapliga ämnen. Studenter som går på högskola eller universitet och som har huvudämne i ett vetenskapligt ämne kommer vanligtvis att tilldelas en BSc-examen, medan MSc-kvalifikationer är reserverade för dem som fullföljer ytterligare forskarutbildning. En civilingenjör är en högre kvalifikationsnivå och används ofta som ett steg för att få en doktorsexamen.

BSc

Kandidatexamina (ibland kallad baccalaureate grader) tilldelas studenter som fullföljer en hel 4-årig läroplan. De flesta studenter går in på ett kandidatexamen omedelbart efter examen från gymnasiet, även om mogna studenter kan börja studera för examen senare i livet. För att anmäla sig till ett BSc-program måste studenter vanligtvis ha ett gymnasiets examensbevis eller GED-, SAT- eller ACT-testresultat, ett gymnasiets utskrift, rekommendationsbrev och relevanta applikationsuppsatser. BSc-grader kan avslutas vid statliga universitet, privata högskolor och via distansutbildningsprogram.

En kandidatexamen tilldelas studenter med huvudämne i ett modernt ämne som datavetenskap och ett klassiskt vetenskapligt ämne som kemi. Matematikfackmän tilldelas också en BSc. Studenter med huvudämne i analytiska, praktiska, experimentbaserade ämnen tjänar en kandidatexamen, medan de som har huvudämne i teoretiska, uppsatsbaserade eller konstnärliga ämnen som filosofi, konst eller historia tjänar kandidatexamen.

Post-BSc

Studenter som har avslutat en BSc-examen kan besluta att fortsätta studera för en MSc-examen av olika skäl. Många vill ytterligare bredda sin förståelse för sitt valda akademiska område eller försöka specialisera sig i ett mer specifikt område än de kunde när de avslutade sin kandidatexamen. Andra väljer vidare studier som ett sätt att förbättra framtida jobbmöjligheter, möjliggöra en karriärförändring eller utveckla jobbspecifika färdigheter, medan det till och med är några som väljer att stanna kvar på universitetet för att undvika att gå med i arbetskraften.

MSc

Studenter som vill anmäla sig till ett MSc-program måste ha en kandidatexamen inom ett relevant område. En MSc kan tilldelas i ämnen som sträcker sig från traditionell teoretisk vetenskaplig studie till praktiska ämnen som ingenjörsvetenskap eller jordbruksvetenskap och erbjuder ett mycket större utbildning än ett BSc. MSc-kurser har mycket mindre klassrumsundervisning än BSc-kurser med tonvikt istället på originalforskning och utveckling av personliga idéer. För att genomföra en kandidatexamen måste studenterna vanligtvis genomföra en avhandling med fokus på sitt valda studieområde.

Akademiskt eller professionellt?

MSc-program kan vara skräddarsydda för att förbättra en students professionella möjligheter, men vissa är utformade för att helt enkelt fungera som en bro mellan BSc och eventuell doktorandstudie. Studenter måste välja ett program noggrant med detta i åtanke. De som så småningom vill studera för en doktorsexamen måste välja ett specialdesignat MSc-program, medan de som vill förbättra sina karriärmöjligheter bör välja ett program som syftar till att förbättra sina praktiska färdigheter.