Vad är skillnaden mellan 7w6 och 7w8 ENTP personlighet?


Svar 1:

Från och med Nexus Enneagram # 7 (ESTP) spänningen som söker 'lust för livet' 'go for it' 'manchild' som söker materiell självtillfredsställelse som sitt mål, använder Introverted Thinking för att bedöma sina odds som ger sig vervet till det aggressiva och riktade # 8 (ENTJ); medan du lånar nerv till den blygsamma nr 6 (ISTJ). Eftersom Enneagrammets nummer 5/6/7/8 betraktas som ”tänkarna”, reglerar MBTI: s tänkande taket så långt som färdighetstjänster tillämpas. # 5/6 är inåtvända, medan nummer 7/8 är utvändiga. # 5/7 närvarande som föreställare genom att de utökar självbehövande alternativ, medan nummer 6/8 är domare som inte kan vila förrän de har gjort jobbet. Nyckeln till alla typer är deras reaktioner på nödvändighet och uppfinningen som härrör från dess otvetydiga strikturer. Som tänkande typer kan nr 5/6/7/8 alltid koppla ur sina känslor för att möta det omedelbara problemet.


Svar 2:

Det finns online enneagram-bokdata som går in på skillnaderna.

7w8 är mer självhäftande, 7w6 handlar mer om säkerhet, båda älskar att ha kul, båda är naturliga socialisatorer och omsorgsfulla för gruppen, men inte alltid fallet. Det finns massor av information online som jag inte vet hur du missade all information ‍