Vad är skillnaden mellan 2D- och 3D-design?


Svar 1:

Skillnaden mellan 2-D och 3D-design är att 2-D är platt och har endast två dimensioner, medan en 3D-design möjliggör djup och rotation.

1) Internet - När 2D-utskrift utvecklades fanns inget internet. Och eftersom det inte fanns något internet fanns det inga internetmarknadsplatser. Med 3D-utskrift kan man köpa skrivare, 3D-design eller tid på någon annans maskin.

2) Big Data. 3D-utskrift kan göras i en online-miljö. Ritningar kan köpas i den miljön. 3D-tryckta produkter och tjänster köps och säljs praktiskt taget.

För tryckning av 3D-design Hem - Centrum Group