Vad är den grundläggande skillnaden mellan elektronik och elektroteknik?


Svar 1:

Tja, i princip handlar elektroteknik om el, och elektronikteknik handlar om elektroner, två mycket olika saker.

Skojar bara.

De är mycket liknande områden (uppenbarligen, elektroteknik är superuppsättningen av elektronikteknik) och du ser regelbundet verkliga hårdvarudesigners (elektroniska ingenjörer) kalla sig elektrotekniker - eller skulle ha jobbtitlar som Senior Electrical Engineer eller liknande.

Generellt sett men om jag tar en BJT-transistor som en representant för den typ av arbete som var och en av dessa ingenjörer gör:

En elektrisk ingenjör skulle använda den som en förstärkare:

Och en elektronikingenjör skulle använda den som en switch:

Med andra ord, elektriska ingenjörer tänker mer i analoga termer: spänningar, strömmar, kraft etc. Du skulle se elektrotekniker som utformar högspänningstransformatorer, inom kraftproduktionssektor, byggande av elektrisk infrastruktur, effektförstärkare, likriktare etc.

Däremot skulle du vilja att elektronikingenjörer tänker mer på digitala termer: switchar, databussar, processorer, logiska grindar etc. Det finns en algoritm, det finns tillstånd, det finns vägar. Oftare än inte är det i lågspännings lågström domän.

Så betyder det att elektronikingenjörer inte vet någonting om spänningsproduktion? Betyder det att elektrotekniker inte kan designa ett moderkort? Tvärtom, båda måste veta lite om båda. Elektronikingenjörer måste veta hur man utformar strömförsörjningar för sina kretsar, hur man gör analog design, vad effekteffektivitet är, vad signalbrus är (mycket kritiskt) och så vidare. Elektriska ingenjörer skulle också behöva veta hur man utformar inom lågspänningsdomänen då och då.

Nu när du får den allmänna uppfattningen om el- och elektronikingenjörer kanske du vill börja undra över vad heck RF-ingenjörerna gör ... (ledtråd: ingen vet och ingen vågar fråga, det fältet betraktas som "svart magi" :))


Svar 2:

Elektriska, civila och mekaniska var teknikens kärngrenar. Många teknikgrenar lades till när tekniken utvecklades.

Jag har en kandidatexamen i elektroteknik och min vän har elektronik. Vi var partikamerat och studerade tillsammans.

Dessa kurser lär initialt ström, spänning och analog elektronik.

Elektroteknik undervisar vidare motor, 3-fas strömförsörjning, generator, kraftproduktion, transmission, högspänning, ledningar, maskindesign, fält och vågor, digital elektronik och mikroprocessor.

Elektronikteknik kallas ofta elektronik- och kommunikationsteknik. Det handlar om lågspänning, mikrostyrenhet, seriell och parallell kommunikation, modulering och demodulering, antenn, Fourier-transform, VLSI, monteringsspråksprogrammering och IC-tillverkningstekniker.


Svar 3:

Elektriska, civila och mekaniska var teknikens kärngrenar. Många teknikgrenar lades till när tekniken utvecklades.

Jag har en kandidatexamen i elektroteknik och min vän har elektronik. Vi var partikamerat och studerade tillsammans.

Dessa kurser lär initialt ström, spänning och analog elektronik.

Elektroteknik undervisar vidare motor, 3-fas strömförsörjning, generator, kraftproduktion, transmission, högspänning, ledningar, maskindesign, fält och vågor, digital elektronik och mikroprocessor.

Elektronikteknik kallas ofta elektronik- och kommunikationsteknik. Det handlar om lågspänning, mikrostyrenhet, seriell och parallell kommunikation, modulering och demodulering, antenn, Fourier-transform, VLSI, monteringsspråksprogrammering och IC-tillverkningstekniker.


Svar 4:

Elektriska, civila och mekaniska var teknikens kärngrenar. Många teknikgrenar lades till när tekniken utvecklades.

Jag har en kandidatexamen i elektroteknik och min vän har elektronik. Vi var partikamerat och studerade tillsammans.

Dessa kurser lär initialt ström, spänning och analog elektronik.

Elektroteknik undervisar vidare motor, 3-fas strömförsörjning, generator, kraftproduktion, transmission, högspänning, ledningar, maskindesign, fält och vågor, digital elektronik och mikroprocessor.

Elektronikteknik kallas ofta elektronik- och kommunikationsteknik. Det handlar om lågspänning, mikrostyrenhet, seriell och parallell kommunikation, modulering och demodulering, antenn, Fourier-transform, VLSI, monteringsspråksprogrammering och IC-tillverkningstekniker.