Vilka är de verkliga affärsexempel som visar skillnaden mellan Business Analytics och Business Intelligence?


Svar 1:

Jag försökte komma med följande exempel som visar skillnaden mellan Business Analytics och Business Intelligence.

”I en finansinstitution till exempel banker, med hjälp av BI, en finansiell agent som kan förse sina kunder med realtidsportföljprestationer baserade på deras kunders investeringsalternativ.

I samma scenario, med hjälp av BA, kan en bank kombinera kunskapen från andra tvärfunktionella team speciellt CRM-avdelningen för att få kunskap om kundrelationer, kreditavdelningen om deras kredithistoria och analysera data kvantitativt som att utföra kundsegmentering och sedan att rikta in sig på kunden med rätt tjänster för att erbjuda eller förstå vilka nya initiativ som ska vidtas vid en viss filial. ”

Tipsa med ett mer lämpligt exempel för att förklara BA och BI med samma affärssituation.


Svar 2:

Hej Swagata, jag hittade ett mycket citerat papper [1] av Chen et all, 2012 som diskuterar BI och Analytics som sammankopplade koncept. Uppsatsen diskuterar mycket väl olika tillväxtfaser inom BI&A under tidigare år och hur Business Analytics introducerades som ny tekniktrend senare. Jag hoppas att detta kommer att vara användbart.

[1] Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence och analys: Från big data till big impact. MIS kvartalsvis, 36 (4).


Svar 3:

Hej Swagata, jag hittade ett mycket citerat papper [1] av Chen et all, 2012 som diskuterar BI och Analytics som sammankopplade koncept. Uppsatsen diskuterar mycket väl olika tillväxtfaser inom BI&A under tidigare år och hur Business Analytics introducerades som ny tekniktrend senare. Jag hoppas att detta kommer att vara användbart.

[1] Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence och analys: Från big data till big impact. MIS kvartalsvis, 36 (4).


Svar 4:

Hej Swagata, jag hittade ett mycket citerat papper [1] av Chen et all, 2012 som diskuterar BI och Analytics som sammankopplade koncept. Uppsatsen diskuterar mycket väl olika tillväxtfaser inom BI&A under tidigare år och hur Business Analytics introducerades som ny tekniktrend senare. Jag hoppas att detta kommer att vara användbart.

[1] Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence och analys: Från big data till big impact. MIS kvartalsvis, 36 (4).