Vilka är de goda exemplen på skillnaden mellan katastrof och fara?


Svar 1:

Skillnaden är i överflöd av "element i riskzonen" och deras sårbarhet.

Exempel:

En jordbävning är en fara

En jordbävning som inträffar i en storstad som orsakar död och förstörelse är en katastrof. Element som riskerar här är människor och byggnader. de är sårbara för jordbävningar.

Jordbävning som inträffade i en öken där inga människor bor och ingen dyr infrastruktur finns kommer inte att orsaka en katastrof.


Svar 2:

En fara är en potential att orsaka skada. Användning av kärnenergi för att producera elektricitet har möjligheten att något går fel och orsakar skador på människor och miljö.

En katastrof är en händelse där en fara har förvandlats till verklighet. Exempelvis kärnkraftsolyckan i Fukushima, där människor och miljö faktiskt skadades.