Vad gäller reglering, vad är skillnaden mellan legalisering, avkriminalisering och kriminalisering?


Svar 1:

Kriminalisering innebär att vidta straff (böter eller fängelse) till en verksamhet. Avkriminalisering innebär därför avlägsnande av straffrättsliga sanktioner som tidigare skulle ha tillämpats även om civila sanktioner eller restriktioner fortfarande kan gälla. Legalisering innebär att en verksamhet lagligen kan bedrivas även om den fortfarande kan vara föremål för licens eller annan reglering.