I Java, vad är skillnaden mellan dynamisk bindning och åsidosättande av metod?


Svar 1:
klass Djur {public void eat () {System.out.println ("Allt"); }} klass Häst utökar Animal {public void eat () {System.out.println ("Grönsaker"); }} klasstest {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = nytt djur (); obj.eat (); obj = ny häst (); obj.eat (); }}
Något grönsaker

Svar 2:

Menade du att fråga skillnaden mellan "dynamisk bindning" och metod "överbelastning"?

Eftersom metodöverskridande och "virtual method invocation" (dynamisk bindning) är de två delarna av java-polymorfism och de är "något annorlunda" från metodöverbelastning: samma metodnamn, men olika signaturer.


Svar 3:

Menade du att fråga skillnaden mellan "dynamisk bindning" och metod "överbelastning"?

Eftersom metodöverskridande och "virtual method invocation" (dynamisk bindning) är de två delarna av java-polymorfism och de är "något annorlunda" från metodöverbelastning: samma metodnamn, men olika signaturer.