Hur kan du beskriva skillnaden mellan skuld till kapital och skuld till eget kapital?


Svar 1:

Kapital i detta sammanhang definieras som skuld plus eget kapital. Så skuld till kapital är lika med skuld / (skuld + eget kapital) = 1 / [1 + 1 / (skuld till eget kapital)].

I praktiken kan det hända att den exakta aritmetiska förhållanden inte gäller eftersom människor använder olika definitioner för att beräkna siffrorna.

För finansiella institutioner har Capital också en annan definition.