Kan hinduer äta halalkött? Vad är skillnaden mellan Halal- och Jhatka-kött?


Svar 1:

Nej.

Vi hinduer får aldrig äta HALAL kött.

Halal är i princip Islamiskt erbjudande till Allah.

  1. Blåvaden skärs långsamt. Djuret lider mycket. En tro muslimer säger böner medan de slaktar djuret. Hans huvud är anpassat till Qibla.

Hinduer äter JHATKA kött. Djuret dödas i ett enda slag. Det är också förbjudet att döda kvinnliga djur.

Jag ber alla hinduer att kräva JHATKA-kött och att inte stödja detta Hala-kött. Dina pengar kommer definitivt att gå till fel människor.


Svar 2:

Kött som slaktats av islamiska Tasmiyah har barakat (välsignelser) i dem som namnet på ALLAH TA'ALA som är vår skapare och är bara en sann Gud som uttalas vid slakt. Det är de enda kött som hela mänskligheten ska äta som de föreskrivs av vår Skapare.

Jhatka är hur Sikh slaktar djuren. Jag är osäker på om de säger någonting vid slakt, men tydligen dränerar de inte allt blod från djur som kommer att orsaka köttet hårt, torrt och eventuellt giftigt. Halalslaktning är mycket hälsosammare eftersom allt giftigt blod dräneras från kroppen.

ALLAH TA'ALA vet bäst.

Alhamdulillah! Må ALLAH TA'ALAs fred och välsignelser vara över hans älskade Nabi sallallahu alayhi wasallam och hans ädla familj, Ameen.